Zakończeniu 7. Edycji Handball Landu

17 kwi 2020 |

Mając na względzie wejście w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku, w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii uwzględniając konieczność wdrożenia działań prewencyjnych przeciw rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, Prezes Zarządu podjęła decyzję o zakończeniu 7. Edycji Handball Landu z zachowaniem miejsc w tabeli, wg punktacji uzyskanej w meczach turniejowych rozegranych do dnia 4 lutego 2020 roku.

Drużyny biorące udział w 7. Edycji Handball Landu w sezonie rozgrywkowym 2019/2020:
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach.
2. Szkoła Podstawowa w Jerzmanowej.
3. Szkoła Podstawowa w Przedmościu.
4. Szkoła Podstawowa w Jaczowie.
5. Szkoła Podstawowa Aslan w Głogowie.
6. Szkoła Podstawowa w Białołęce.
7. Szkoła Podstawowa nr 2 w Głogowie.
8. Szkoła Podstawowa nr 7 w Głogowie.
9. Szkoła Podstawowa nr 10 w Głogowie.
10. Szkoła Podstawowa nr 12 w Głogowie.

Medaliści 7. Edycji Handball Landu:
I miejsce: Szkoła Podstawowa nr 12 w Głogowie.
II miejsce: Szkoła Podstawowa nr 10 w Głogowie.
III miejsce: Szkoła Podstawowa w Jerzmanowej.

Prezes Zarządu
Katarzyna Zygier