Komunikat Klubu KS SPR „Chrobry” S.A.

16 kwi 2020 |

Zarząd KS SPR „Chrobry” Spółka Akcyjna informuje, że po przeprowadzonych negocjacjach i wzajemnym wysłuchaniu swoich stanowisk, Strony tj. Klub oraz sztab Trenerski wraz z 90% składu Zawodniczego I Zespołu doszły do  zgodnych ustaleń, co skutkowało zawarciem stosownych Porozumień mocą, których wynagrodzenia 90% Zawodników zostały obniżone w ten sposób, że każdy z Zawodników zachował nie mniej niż 60% dotychczasowego wynagrodzenia. Cześć składu zawodniczego (tj. 10% graczy)  nie podzieliło stanowiska Klubu, że w świetle pandemii COVID-19, oraz definitywnego zakończenia rozgrywek z dniem 16.03.2020r.a także braku kontynuowania profesjonalnych treningów, za miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2020r. wynagrodzenie powinno być proporcjonalnie zmniejszone.

Wszelkie działania Zarządu od samego początku nakierowane były na zapewnienie przetrwania Klubowi obecnej bezprecedensowej sytuacji kryzysowej przy jednoczesnym zapewnieniu swoim Zawodnikom i ich Rodzinom środków finansowych pozwalających na przeżycie tego trudnego okresu.

Klub nie ujawniając danych osobowych Zawodników nie dostrzegających szczególnie trudnej i wyjątkowej sytuacji kryzysowej, oraz związanej z tym potrzeby koncyliacyjnego podejścia do wzajemnych zobowiązań, zastrzega sobie prawo do podejmowania wszelkich dalszych, prawem dopuszczalnych działań mających na celu chronienia dobra wspólnego jakim jest zapewnienie kontynuacji działalności Klubu Sportowego SPR „Chrobry” S.A.

Wszystkim osobom rozumiejącym obecną szczególnie trudną dla klubów sportowych sytuację związaną z utratą istotnej części przychodów, oraz zakończeniem rozgrywek sezonu 2019/2020, w tym w szczególności sztabowi szkoleniowemu, przeważającej części Zawodników I Zespołu, sponsorom i sympatykom Klubu składam szczególne podziękowania i wyrazu szacunku.

 

Prezes Zarządu
Katarzyna Zygier