Kolej Na Aktywną Pomoc

27 квіт. 2020 |

Kampania społeczna przeciwko koronawirusowi – Koleje Dolnośląskie we współpracy z klubami sportowymi
• KS SPR Chrobry Głogów włącza się do Kampani społecznej przeciwko koronawirusowi – #KolejNaAktywnąPomoc – której organizatorem jest nasz Partner – Koleje Dolnośląskie

Założenia kampanii:
Kampania z udziałem wybranych klubów sportowych z terenu Dolnego Śląską, którą patronatem obejmą Koleje Dolnośląskie. Jej przeprowadzenie związane jest z panującą obecnie w Polsce sytuacją epidemiczną i walką z koronawirusem. W związku z zamknięciem placówek edukacyjnych oraz zakazem przemieszczania się młodzież i dzieci pozostają w domach i nie mogą oni korzystać aktywnie z zajęć sportowych. Ponadto istnieje duża potrzeba inicjatyw społecznych wspierających krzewienie pozytywnych postaw w walce z koronawirusem. Kampania mogłaby stanowić pozytywne wsparcie ogólnopolskich działań.
• • •
Cel kampanii:
Celem kampanii jest zaktywizowanie dzieci i młodzieży oraz dostarczenie im pozytywnych wzorców. Kampania przebiegałaby dwutorowo. Z jednej strony dotyczyłaby aktywizacji dzieci i młodzieży pod kątem zdrowego trybu życia i zachęcania ich do aktywności fizycznej w domach (animacji czasu wolnego podczas kwarantanny i konieczności pozostania w domach, pokazanie, że przebywanie w domu nie musi oznaczać nudy i siedzenia przed komputerem). Dodatkowo może to stanowić pomysł na spędzanie wspólnego czasu rodziców z dziećmi i zaangażowanie w to również dorosłych. Drugi aspekt kampanii dotyczyłby natomiast promowania pozytywnych postaw społecznych i pomocy wolontariackiej (np. dostarczanie zakupów osobom starszym, szycie maseczek ochronnych, itp.)